Archeopark Pavlov - Historické muzeum

 

Přijeďte na místo, kde před 30ti tisíci let žili lovci mamutů, prohlédněte si exponáty z té doby a na chvíli se vraťte v čase. Ze země vystupující asymetrické bílé věže se podobají skalám, jež se tyčí na svazích Pálavy. Už jen stavba archeologického parku je jedinečná. Výstavní prostor je prakticky celý skryt v terénní vlně.

 

 

Na okraji Pavlova, v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku, vznikla moderně pojatá terénní expozice.

 

 

Návštěvníci se zde od roku 2016 budou moci procházet kolem odkrytých částí skládek mamutích kostí, ponechaných po archeologickém výzkumu přímo na jejím původním místě. Expozice, začleněná do moderně pojaté architektury, představí zájemcům osídlení našeho regionu v době před 25–30 tisíci lety, zajímavou a bohatou materiální kulturu lovců-sběračů, včetně četných příkladů vyspělého umění, rituálů a pohřebního ritu. V budoucnu se zde plánují výukové programy pro školy, v expozici bude také přednáškový sál.

 

Návštěvníci Archeoparku za sto milionů zažijí filmovou Cestu do pravěku naživo

 

Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice kombinující na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci zpřístupní široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Prezentovány tak budou nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především samotný materiální a duchovní svět tehdejších lidí. Pozornost bude zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění a rituály, pohřbívání a další.

 

 

Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných, kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality a to v celosvětovém měřítku.

 

 

Jak Archeopark vznikl

Návrh muzea vychází z daností lokality. Předpokládalo se, že nálezová vrstva bude v hloubce 4 – 5 m pod zemí. Z tohoto předpokladu vzešel koncept podzemní stavby. Druhým neméně důležitým aspektem bylo staveniště v Chráněné krajinné oblasti. Architekti tedy zvolili formu podzemního prostoru s vystupujícími věžemi z bílého betonu, evokujícího okolní vápencové skály. Tím bylo dosaženo toho, že stavby nezatěžují svým měřítkem a hmotou místní krajinnou scenérii. Od samého začátku bylo počítáno s expozicí „in situ“ – tzn., že archeologické nálezy zůstávají po svém odkrytí na místě. Vlastní expozice bude návštěvníka seznamovat s historií výzkumu,  geologickými a přírodními podmínkami, každodenním životem naších dávných předků, antropologií, lovem, uměním, magií, rituály a pohřbíváním. Pro děti jsou připraveny interaktivní prvky.

 

 

 

duben, říjen, listopad pá–ne  9 – 16
květen, červen, září út–ne   9 – 17
červenec, srpen po–ne  9–18

 

 

základní 90 Kč
snížené  (děti od 6ti let, studenti, senioři) 45 Kč
rodinné 200 Kč
komentovaná prohlídka (poplatek za průvodce za celou skupinu) 400 Kč

 

 

 

Aktuální informace více na stránkách  www.archeoparkpavlov.cz


ADRESA:

Archeopark Pavlov

23. dubna 264

691 29 Pavlov

 

 

NÁZEV MÍSTA GALAXIE ZLÍN - zábavní centrum
   
REGION:   JIŽNÍ MORAVA   - Pavlov
ADRESA:

23. dubna 264

691 29 Pavlov

WEB MÍSTA: www.archeoparkpavlov.cz
KATEGORIE: Atrakce pro děti
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 9 HODIN - DO  18 HODIN  letni sezona
CENÍK: (Dospělí / Senioři / Děti od 6 let / Rodinné)
  (90 KČ/ 45 KČ / zdarma / 200 KČ)
   
TELEFON:

+420 519 322 126,  +420 607 007 587 
(pokladna, rezervace)

E-MAIL:

archeopark@rmm.cz


 

Mapa - J.Morava - Nové Mlýny - Pavlov - Archeopark pavlov - muzeum